RADAR

Jongerencultuurlabel RADAR

 

WAT

Een radar is een elektronische installatie die gemaakt is om de omgeving af te zoeken naar objecten (doelen) in de lucht, te land of ter zee. De perfecte naam voor wat RADAR in Torhout wil doen op vlak van jongerencultuur: de Torhoutse omgeving afzoeken en detecteren waar jongerencultuuractiviteiten plaatsvinden, deze bundelen én promoten. RADAR is een samenwerking tussen cultuurcentrum en jeugddienst.

 

DOELGROEP en DOELSTELLINGEN

RADAR richt zich expliciet op jongeren van 16 tot 25 en heeft 3 doelstellingen.

 

  1. Het bestaande aanbod qua jongerencultuur promoten. Dat kan gaan van activiteiten door het Cc, jeugddienst, jongerenverenigingen, jeugdhuis De Troubadour, … Check ons op Facebook!
  2. Een platform bieden aan jongeren uit de streek die cultuur beoefenen (bv. een muziekgroepje). Wij willen jonge regiotalenten een podium bieden en kansen tot ontwikkeling van hun talent. Tweejaarlijks organiseren we 'Lokale Helden'.
  3. Programmeren van alternatieve muziek voor de doelgroep 16-25-jarigen. Belangrijk hierbij is aanvullend te werken op het reeds bestaande aanbod in Torhout. We denken hierbij aan rock- en metalconcerten van Strike vzw, maar ook aan evenementen van jeugdhuis De Troubadour, jongerenverenigingen en -groepen…

 

Voorwaarden voor het opzetten van een concert

Torhoutse jongerenverenigingen of -groepjes krijgen de kans om zelf concerten voor de doelgroep 16-25-jarigen te organiseren met ondersteuning van het cultuurcentrum.

 

Wat houdt de ondersteuning in?

HET LOKAAL BESTUUR:

-stelt de zaal, Club de B, gratis ter beschikking

-betaalt de helft van de PA-kosten, met een max. van 500 euro

-promoot mee via social media

 

DE JONGE ORGANISATOR zorgt voor:

-een voorafgaand dossier ( min. 2 maanden voorafgaand aan het concert) met beschrijving hoe gemikt wordt op 16-25-jarigen in de programmering / promotie en een financieel overzicht van geraamde kosten en inkomsten

-de programmering van het RADAR-concert: groep(en) boeken

-verspreiding van het communicatiemateriaal

-praktische organisatie van de ticketverkoop

-praktische organisatie avond zelf (voldoende personeel, bar, inkom, opkuis, …)

 

FINANCIEEL ziet dit er als volgt uit:

De organisator neemt de gages van de bands met alle extra kosten (catering, auteursrechten e.d.) voor zijn / haar rekening. De inkomsten uit drank- en ticketverkoop zijn ook voor de organisator.