Annuleren

Elk seizoen opnieuw moeten we scholen teleurstellen: vol is vol! Daarom vragen we uw begrip voor de regels inzake annulering: een inschrijving is een inschrijving! U kan een voorstelling enkel annuleren in geval van overmacht. Opgelet: studiedagen, schoolreizen, sportdagen, vrije dagen … zijn geen gevallen van overmacht.

Eind augustus ontvangt u de bevestigingsbrief. We verwachten uw reactie hierop en het juiste aantal leerlingen vóór 9 september 2019 . Nadien worden de opgegeven plaatsen gefactureerd, met afwijking van maximaal 15%. Cc de Brouckere investeert jaarlijks heel wat in schoolvoorstellingen, zodat meer verlies door onvoorziene afwezigheid niet verantwoord is.