Huisregels

Het verloop van de voorstelling

*Voorstellingen starten, tenzij bij overmacht, stipt op het aangeduide uur. Gelieve tijdig aanwezig te zijn, d.w.z. minimaal 15 minuten voor aanvang van de voorstelling, zodat er voldoende tijd is voor eventuele formaliteiten, de leerlingen rustig hun plaats kunnen innemen en de kleinsten nog even naar het toilet kunnen. Gedurende het hele seizoen staan er tentoonstellingen opgesteld in de hal. Mogen we vragen om hier rekening mee te houden en de leerlingen kalm en ordelijk door de hal te laten binnenkomen.

*Met het oog op de brandveiligheid is de (gratis) vestiaire verplicht.

*Elke begeleider meldt zich aan de balie om het exacte aantal leerlingen door te geven. Op basis daarvan wordt de factuur opgemaakt.

*Sommige gezelschappen vragen om het publiek slechts 5 minuten voor de aanvang van de voorstelling in de zaal toe te laten. We hopen dat we hiervoor op uw begrip kunnen rekenen.

*Eens de voorstelling gestart, is het niet verantwoord deze nog te storen door laatkomers binnen te laten. We hopen dan ook op uw begrip voor de volgende afspraak: na aanvang van de voorstelling worden geen toeschouwers meer toegelaten in de zaal. De gereserveerde plaatsen zullen wel aangerekend worden..

*Elke school krijgt d.m.v. een zaalplan vaste plaatsen toegewezen. De leerlingen kiezen niet zelf hun plaats. De leerkrachten begeleiden de leerlingen naar hun plaatsen.

* Kauwgom, eten en drank zijn verboden in de theaterzaal. Ook mobiele telefoons worden uitgeschakeld!

*Een belangrijke doelstelling van de schoolprogrammering is het aanleren van de gedragscodes bij theaterbezoek. We rekenen erop dat de leerkrachten verspreid tussen de leerlingen plaatsnemen én samenwerken aan een leuke attitude bij de leerlingen zodat iedereen ten volle kan genieten van de voorstelling.

 

Voor- en nabereiding

Soms stellen we vast dat kinderen / jongeren voor aanvang van de voorstelling of film de titel niet kennen, of het dans / theater is, kortom niet echt voorbereid zijn op de voorstelling. We hebben begrip dat u als leerkracht heel wat taken opneemt. Toch denken we dat een korte voorbereiding en gebruik van lesmap, indien voorhanden, een stevige meerwaarde kan betekenen voor de ervaring van de kinderen / jongeren. Ook vragen we u even tijd uit te trekken voor een nagesprek. Lesmappen bevatten vaak tips voor 'vooraf' en een boeiend nagesprek. Wij sturen u die digitaal door en u vindt ze ook op de website bij de voorstelling.