School

In tijden van luid en veel en groot en hard is er nood aan schoonheid en poëzie.
Verbeelding, verstilling, verwondering, verrijking, verankering en soms een beetje verontrusting.
Voor iedereen
. Maar vooral voor de kleinsten onder ons - 4Hoog

Onderwijs zit in het DNA van de stad Torhout. De stad heeft een centrumfunctie voor de regio, met een uitgebreid aanbod aan onderwijsinstellingen waar vele kinderen en jongeren school lopen. Het Lokaal Bestuur Torhout ontwikkelt sinds jaar en dag een aanbod om hen te prikkelen en uit te dagen. Kinderen en jongvolwassenen willen we in aanraking brengen met schoonheid, ontroering, creatief denken, kennis en vaardigheden, noodzakelijk in een samenleving die steeds sneller evolueert.

We denken hierbij ook aan élke leerling. Het Lokaal Bestuur wil het sociaal tarief voor scholen nog eens in de verf zetten, dat werd herwerkt en in een duidelijke leidraad gegoten. Vol overtuiging zetten we, samen met u, in op creativiteit voor de maatschappij van morgen.