School

In tijden van luid en veel en groot en hard is er nood aan schoonheid en poëzie.
Verbeelding, verstilling, verwondering, verrijking, verankering en soms een beetje verontrusting.
Voor iedereen
. Maar vooral voor de kleinsten onder ons - 4Hoog

Lees onze digitale schoolbrochure 2020-2021. Vind ons scholenaanbod ook op https://scholen.ccdebrouckere.be