Site Ten Walle

De kapellen en het binnenplein van Ten Walle kunnen gehuurd worden door stedelijke advies­organen, verenigingen lid van een adviesorgaan, Torhoutse scholen en stedelijke diensten als polyvalente ruimte voor het beoefenen van socio-culturele activiteiten.

Er kunnen ook commerciële organisaties doorgaan tegen aangepast tarief.

De kapellen van Ten Walle kunnen enkel worden gehuurd door privé-personen voor een repetitie. De foyer en het binnenplein kunnen door privé-personen niet gehuurd worden.

Kleine kapel Ten Walle: 70 zittend publiek
Grote kapel Ten Walle: 90 zittend publiek
Binnenplein Ten Walle: 250 staand publiek
 

Optredens in de kapellen worden enkel toegelaten met zittend publiek.

In de kleine kapel is een vleugelpiano aanwezig, deze wordt apart gehuurd via de Academie.

In de grote kapel is een verhoogd podiumgedeelte aanwezig.

De foyer kan enkel gehuurd worden indien één van de kapellen of het binnenplein wordt gehuurd. In de foyer zijn 10 tafels en 50 stoelen aanwezig, een bar met wastafel, frisdrank- , wijn- en bierglazen en tassen.

De kapellen en het binnenplein van Ten Walle kunnen niet gehuurd worden voor wekelijks of regelmatig terugkerende activiteiten.

 

Mogelijkheid tot inhuren extra materiaal / techniek:

De kapellen, de foyer en het binnenplein van Ten Walle moeten door de gebruikers/huurders voor elke activiteit zelf worden klaargezet en na elke activiteit in de oorspronkelijke staat teruggezet worden.

Gebruik van technisch materiaal van het Cc en technische bijstand door technieker Cc is niet mogelijk in de kapellen en het binnenplein van Ten Walle.

In de kleine kapel van Ten Walle kan een vleugelpiano worden gehuurd (€ 250), deze wordt enkel verhuurd via de Academie. Info via secretariaatacademie@torhout.be of via 050/21 56 55.

 

Afspraken

Aanvragen voor het gebruik van ruimten en apparatuur binnen het cultuurcentrum (alle lokalen in het hoofdgebouw, Club de B en de kapellen en het binnenplein van Ten Walle) dienen aan het Cc gericht te worden. Aanvragen kunnen mondeling aan de balie, schriftelijk, ook per e-mail of telefonisch gebeuren. Opties op een lokaal blijven 14 werkdagen gelden en dienen binnen deze termijn te worden geannuleerd of bevestigd.

Gebruikers van de kapellen en het binnenplein van Ten Walle moeten op voorhand, tijdens de openingsuren (ma-vrij 13.30-17.30 uur), alle nodige sleutels afhalen aan de balie van Cc de Brouckere.

Bij afhalen van sleutels voor de kapellen van Ten Walle wordt een waarborg van 20 euro gevraagd. Deze is cash te betalen aan de balie van het cultuurcentrum bij ontvangst van de sleutels. Bewijs van betaling borg wordt meegegeven aan huurder. Na de activiteit moeten de sleutels zo snel mogelijk worden afgegeven aan balie. Bij het voorleggen van het borgbewijs zal de borg terug­betaald worden. Bij misbruik is de huurder verantwoordelijk en kan besloten worden om de waar­borg in te houden.

Op zon- en feestdagen wordt de infrastructuur van CcdB niet verhuurd, met uitzondering van Club de B en de kapellen en het binnenplein van Ten Walle.

Het binnenplein van Ten Walle kan in juli en augustus apart gehuurd worden. Tijdens de andere maanden is dat altijd in combinatie met de huur van (één) van de kapellen.

Er geldt een algemeen rookverbod (wetgeving openbare gebouwen) in het Cc de Brouckere en de kapellen van Ten Walle.

In de tuin de Brouckere en op het binnenplein van Ten Walle geldt een algemeen parkeer­verbod.

Laden en lossen voor de grote kapel Ten Walle kan enkel via de Bruggestraat.

Laden en lossen voor de kleine kapel kan via het binnenplein van Ten Walle.

Na het laden en lossen worden de wagens onmiddellijk buiten het terrein geparkeerd. Op het binnenplein van Ten Walle geldt een algemeen parkeerverbod.

Wie de grote of de kleine kapel huurt in Ten Walle kan de foyer erbij huren. De foyer kan niet afzonderlijk gehuurd worden. Dranken worden zelf meegebracht, het gebruik van de koelkast, wastafel, glazen en tassen is in de huurprijs inbegrepen. Na elk evenement dient de foyer terug in zijn oorspronkelijke staat achter gelaten te worden met inbegrip van het afwassen van de glazen en kopjes en het terug plaatsen van tafels en stoelen. Er mag geen vuilnis achter gelaten worden!

Bij het gebruik van de kapellen, de foyer en het binnenplein van Ten Walle bestaat de poets­verplichting. Dit dient te gebeuren onmiddellijk na de activiteit en houdt concreet het volgende in:

glazen, kopjes en dienbladen ledigen en afwassen
tafels, stoelen en barmeubel poetsen
het volledig ledigen van de koelkasten; flessen sorteren per soort (de volle gescheiden van de lege)
afval meenemen
reinigen vloeren
Het binnenplein van Ten Walle dient proper en vrij van vuilnis achtergelaten te worden.
Kosten voortvloeiend uit de niet naleving van de poetsverplichting worden doorgerekend.

Huurprijzen
zie huishoudelijk reglement