Sociaal tarief

Iedereen heeft recht op ontspanning! Het is belangrijk dat je als inwoner van Torhout met een laag inkomen of financiële problemen, ook kan deelnemen aan culturele activiteiten. Als je in het bezit bent van het sociaal pasje, kan je genieten van 75% korting op voorstellingen, films en cursussen. Als je inwoner bent van Torhout en je voldoet aan de voorwaarden, krijg je een pasje waarmee je een jaar lang maar 25% van de basisprijs betaalt.

Alle diensten en verenigingen die het logo gebruiken, passen automatisch het Sociaal Tarief toe. Zo ook het Cc, tal van Torhoutse jeugdverenigingen, Vorming TIC Rembert, de Kunstacademie, sportverenigingen, de buitenschoolse kinderopvang, enz. 

Per jaar en per persoon wordt een pasje aangemaakt dat je aan de club of dienst moet voorleggen om van het Sociaal Tarief te genieten.

Voorwaarden

  • Je bent een inwoner van Torhout (gedomicilieerd) die het financieel moeilijk heeft.
  • In een gesprek wordt je totale leefsituatie (je inkomen, gezinssituatie,…) bekeken.
  • Op basis daarvan beslist het CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk) of het Sociaal Huis of je in aanmerking komt.
  • Dit pasje kan aangevraagd worden voor alle familieleden van het gezin.
  • Informatiefolders voor rechthebbenden van het sociaal tarief kunnen op eenvoudig verzoek worden verkregen via het Sociaal Huis (Aartrijkestraat 11/A, Torhout - tel. 050 22 12 33, mail sociaal.huis@torhout.be)