Tentoonstellingshal

Bent u kunstenaar en op zoek naar een goed uitgeruste, betaalbare en karaktervolle tentoonstellingsruimte? Dan kan u terecht in het Cultuurcentrum de Brouckere. De tentoonstellingshal, de centrale hal van het cultuurcentrum, is een bijzonder geschikt kader voor het exposeren van uw werk. De ruimte kan minimum 1 of maximum 3 weken worden gehuurd.

Belangstellende kunstenaars kunnen hun aanvraag richten aan Sofie De Clercq van het cultuurcentrum, sofie.declercq@torhout.be. Na aanvaarding op basis van voorgelegde werken in de werkgroep tentoonstellingen en door de Raad van Bestuur van het Cc, wordt hun aanvraag definitief. De kunstenaars worden hierover schriftelijk op de hoogte gebracht.

Procedure van toewijzing:
De werkgroep tentoonstellingen van het Cultuurcentrum legt aan de Raad van Bestuur de selectie voor uit de dossiers die werden ingediend. Het aanvraagdossier moet een CV en enkele representatieve foto's van de werken met vermelding van techniek en afmetingen omvatten. Dossiers die niet volledig zijn worden niet behandeld.
De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. De aanvraag wordt beoordeeld op basis van kwaliteit van het werk.
De aanvragen van Torhoutse verenigingen en Torhoutse kunstenaars worden met voorrang behandeld in volgorde van binnenkomst.
Alle aanvragers worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van de Raad van Bestuur/Wrkgroep Tentoonstellingen uiterlijk de 15de februari van het jaar volgend op het kalenderjaar waarin de aanvraag werd ingediend.
De reservatie wordt definitief bij ontvangst van het door de aanvrager ondertekende contract.

Openingsuren:
Elke werkdag van 8.30-12 uur en van 13u30-17u30, en 's avonds bij activiteiten in het CC.
Zaterdag van 13u30 tot 17u30. Gesloten op zon- en feestdagen tenzij bij voorstellingen..

Infrastructuur:
De exporuimte is ca. 82 m² groot en is voorzien van professionele belichting en op- hangsysteem. Het is verplicht gebruik te maken van dit ophangsysteem. Het CC kan instaan voor hulp bij montage en demontage, mits betaling van een kleine bijdrage van 25 euro per opbouw- of afbraakdag.

De huurder wordt gevraagd zelf te zorgen voor vervoer van de werken naar Torhout en terug en staat in voor de verzekering van de tentoongestelde werken tijdens de volledige duur van de tentoonstelling alsook tijdens het vervoer.
Schade aan of diefstal van de door de huurder tentoongestelde werken valt volledig ten laste van de verzekering van de huurder.

Commerciële tentoonstellingen worden enkel toegelaten indien ze niet in strijd zijn met de geldende voorschriften inzake de wet op de handelspraktijken. Niet-commerciële tentoonstellingen krijgen altijd voorrang op commerciële tentoonstellingen.

Promotie en vernissage:
Promotievoering (drukken en verspreiden van uitnodigingen, affiches, persmappen, ...) gebeurt door de huurder zelf. Indien de huurder een vernissage wenst te voorzien, dient hij contact op te nemen met de concessiehouder van de foyer, bij wie alle dranken die worden gebruikt in het hoofdgebouw moeten worden besteld.
 
Huurprijzen en info:
zie huishoudelijk reglement
 
 
 

Waarvoor kunt u bij ons terecht?