Zolder rechts

Zolder Rechts is een polyvalente ruimte die vooral gebruikt kan worden voor het geven van workshops, cursussen. De zaal is uitermate geschikt voor verenigingen met grotere groepen. Tafels en stoelen beperkt beschikbaar. Gratis WIFI

Mogelijkheid tot inhuren extra materiaal/techniek:
zie huishoudelijk reglement
 
 
Afspraken:
De lokalen worden aangeboden in behoorlijke staat en zijn afgesloten. Het klaarzetten van de lokalen gebeurt in principe de avond die aan de activiteit voorafgaat door een medewerker van het CC (met uitzondering van Club de B die door de gebruiker zelf moet worden klaargezet, ontruimd en indien nodig opgekuist). Extra's (eigen materiaal van de gebruiker, promotiestandjes, ... enz.), die de gebruiker zelf wenst klaar te zetten, moeten in principe vlak voor de activiteit klaar gezet worden. Indien dit niet mogelijk is wordt de periode van huur verlengd en aangerekend.

Voor alle lokalen in CC de Brouckere alsook voor Club de B geldt:

- voor de activiteit:

melden aan receptie/balie - administratieve formaliteiten
afrekenen van de waarborg
lokaal wordt geopend door een medewerker van het Cultuurcentrum


- gedurende de activiteit:

zuinig zijn met energie
de lokalen beheren ‘als een goede huisvader'
andere activiteiten niet storen

- na de activiteit:

opruimen en lokaal in oorspronkelijke staat en opstelling terugplaatsen
licht en verwarming doven
uw vertrek melden aan receptie/balie/toezichthoudend medewerker CC
het lokaal wordt na controle gesloten door een medewerker van het Cultuurcentrum (Club de B en Kapellen Ten Walle worden door de huurder zelf afgesloten, sleutel wordt terugbezorgd aan receptie/balie/toezicht)

Het normale begin en einde van een gebruikseenheid is vastgesteld op:

voor een voormiddagactiviteit: van 8.30 uur tot 12 uur (lokaal ontruimen voor 12 uur)
voor een namiddagactiviteit: van 13 uur tot 18 uur (lokaal ontruimen voor 18 uur)
voor een avondactiviteit: van 19 uur tot 23 uur (lokaal ontruimen voor 23 uur)
voor een dagactiviteit: van 8.30 uur tot 23 uur (lokaal ontruimen voor 23 uur). Het CC is over de middag gesloten van 12 uur tot 13 uur. De gebruiker kiest voor een middagpauze buitenshuis of voor een pauze in Foyer de Brouckere (enkel mits afspraak met de uitbaters van de foyer)
afwijkingen in de uurregeling zijn enkel mogelijk in samenspraak met de directie van het Cultuurcentrum. Bovendien kan het bij bepaalde activiteiten (Club de B) nodig blijken een nachtvergunning aan te vragen (politie Torhout 050/22 11 60)
Het Cultuurcentrum is in principe gesloten van 12 uur tot 13 uur
De in het huishoudelijk reglement vermelde bedragen zijn de huurtarieven voor één dagdeel van maximulm 4 uren. Vanaf het 5de tot het 8ste uur wordt een extra dagdeel aangerekend. Als een organisatie een lokaal voor een hele dag afhuurt (langer dan 8 uren), worden 3 dagdelen aangerekend maar wordt 30% korting toegestaan op het totaalbedrag (uitgezonderd bij theaterzaal: steeds dagprijs)
Klaarzetten van apparatuur gebeurt uitsluitend door personeel van het Cultuurcentrum. Voor audiovisuele middelen/technisch materiaal wordt een basisprijs vastgelegd (zie tarieven HHR). Alle apparatuur moet tijdig worden aangevraagd (uiterlijk 3 dagen op voorhand).

In het volledige gebouw geldt een algemeen rookverbod. Wie toch wenst te roken kan zich naar buiten begeven (sigarettenpeuken in de daartoe bestemde asbakken naast de voor- en achterdeuren CC, niet op de grond).
 
 
Huurprijzen:
zie huishoudelijk reglement
 
Meer info:
Alle informatie vindt u terug in het huishoudelijk reglement en op de technische fiche (bijlage onder).