Huurprijzen

De vermelde bedragen zijn de tarieven voor één dagdeel van maximum 4 uren.

Als een organisatie een lokaal voor een hele dag afhuurt, worden drie dagdelen aangerekend maar wordt 30% korting toegestaan op het totaalbedrag.

  cat. 1 cat. 2a cat. 2b cat. 3 Cat. 4 cat. 5
klein lokaal (lokaal 1, 2, 3, 4, box 1, box 2, keuken club)
sociocultureel gratis 5,70 € 11,40 € 17,40 € 34,80 € 69,60 €
repetities gratis 4,00 € 8,00 € 12,20 € 24,40 € 48,80 €
middelgroot lokaal (zolder links, zolder rechts)
sociocultureel gratis 8,60 € 17,20 € 26,10 € 52,20 € 104,40 €
repetities gratis 6,00 € 12,00 € 18,30 € 36,60 € 73,20 €
groot lokaal (congreszaal)
sociocultureel gratis 11,40 € 22,90 € 34,80 € 69,60 € 139,20 €
repetities gratis 8,00 € 16,10 € 24,40 € 48,80 € 97,60 €

CLUB DE B

sociocultureel gratis 17,20 € 34,50 € 52,30 € 87,10€ 232,40€
podium* gratis 46,00 € 92,00 € 139,40 € 232,40€  232,40€
repetitie gratis 11,40 € 22,90 € 34,80 € 58,10€  232,40€
feest gratis 34,50 € 69,00 € 104,60 € 174,30€  232,40€

* Bij podiumactiviteiten moeten steeds minimum 2 dagdelen geboekt worden.

THEATERZAAL: prijs op aanvraag

PRIJSCATEGORIEEN

Categorie 1:
Diensten van het Lokaal Bestuur Torhout en adviesraden van Lokaal Bestuur Torhout als organisator.

Categorie 2a:
Erkende Torhoutse verenigingen met jeugdwerking die een activiteit organiseren voor uitsluitend de doelgroep jeugd, personen met een beperking (personen met een verminderde zelfredzaamheidsgraad van zeven punten of hoger op de medisch - sociale schaal bepaald door de FOD sociale zekerheid) en verenigingen voor personen met een beperking.
Niet voor private feestelijkheden en/of fuiven en/of activiteiten van commerciële aard.

Categorie 2b:
Erkende Torhoutse verenigingen zonder jeugdwerking en erkende Torhoutse verenigingen met jeugdwerking die een activiteit voor gemengde doelgroep (jeugd en volwassenen) of activiteiten gericht op volwassenen organiseren en Torhoutse scholen.
Niet voor private feestelijkheden en/of fuiven en/of activiteiten van commerciële aard.

Categorie 3:
Inwoners van Torhout en niet erkende Torhoutse verenigingen, Torhoutse kinderopvanginitiatieven, koepelorganisaties waar stad Torhout lid van is, studenten die dagonderwijs volgen in Torhout.
Niet voor private feestelijkheden en/of fuiven en/of activiteiten van commerciële aard.

Categorie 4:
niet-Torhoutse verenigingen, niet-Torhoutse scholen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waar Torhout lid van is en niet inwoners.
Niet voor private feestelijkheden en/of fuiven en/of activiteiten van commerciële aard.

Categorie 5:
Commerciële organisaties, organisaties van private feestelijkheden.

zie huishoudelijk reglement voor meer info