Fotografiecircuit

Fotografiecircuit Vlaanderen promoot (jonge) fotografen door hen een tentoonstellingskans te bieden. Fotografen die bijzonder zijn, door de mazen van het net glippen of ontroeren.

Het circuit vertrekt vanuit het Elcker-ik Centrum in Antwerpen en doet daarna een circuit van 17 cultuurcentra gespreid over Vlaanderen.

De tentoonstelling is vrij te bezoeken tijdens de openingsuren en wordt tentoongesteld op de eerste verdieping van ons cultuurcentrum.

12/10/2020 31/08/2021 PATRICK VERBEECK GLEASON SCORE 7 HAL 1STE VERDIEP
11/09/2021 7/10/2021 MARC VAN BENEDEN COMPLEX VLAANDEREN HAL 1STE VERDIEP
9/10/2021 11/11/2021 ANNY MOONS RUSTIG AAN HAL 1STE VERDIEP
13/11/2021 9/12/2021 JEFFRY DE KEYSER CATHARSIS HAL 1STE VERDIEP
11/12/2021 13/01/2022 STEPHANIE VANDEPUT NOTES ON KITSCH: CRUISE HAL 1STE VERDIEP
15/01/2022 10/02/2022 ANAIS LESY LETTING GO OF HOLDING ON HAL 1STE VERDIEP
12/02/2022 10/03/2022 SHARON ANOUK BROUNS FRAGMENTEREN HAL 1STE VERDIEP
12/03/2022 31/03/2022 RITA VERDUYCKT BORDERLINE SPACES AND PLACES,WALKING ON THE DARK SIDE OF LIFE HAL 1STE VERDIEP
2/04/2022 5/05/2022 GERDA POSTELMANS HLM MARQUISE HAL 1STE VERDIEP
7/05/2022 2/06/2022 KIM NOTE ONDERHUIDS, OP HET VEL HAL 1STE VERDIEP
4/06/2022 8/09/2022 MILENKO DJIVAK & SANDRA DRILJEUX ZOEKTOCHT NAAR KLEUR HAL 1STE VERDIEP