Sociaal tarief voorstellingen

Kleuters: € 1,25 (podiumvoorstelling)

Lager onderwijs: € 1,25 (podiumvoorstelling)

Secundair, stagiaires en hoger onderwijs: € 1,5 (podiumvoorstelling)

Begeleidende leerkrachten: gratis

 

Scholen gelegen op grondgebied Torhout kunnen automatisch het sociaal tarief toepassen voor activiteiten georganiseerd door het Lokaal Bestuur Torhout (bv. zwemlessen, lessen Kunstacademie, voorstelling in én door het Cc - maar geen voorstellingen georganiseerd / geprogrammeerd door scholen zelf). Dit voor kinderen die in het bezit zijn van een sociaal pasje.

Meer info over aanvraag van het sociaal pasje.