Betalen

Betaling

U hoeft geen geld mee te brengen naar het cultuurcentrum. De betaling gebeurt achteraf. Na ontvangst van de factuur schrijft u het verschuldigde bedrag over op reknr. BE72 0910 0025 0916 van Cc de Brouckere Torhout.

Alleen de aanwezige leerlingen worden aangerekend (met een max. afwijking van 15%). Indien er leerlingen afwezig zijn, dient dit net voor de voorstelling meegedeeld te worden aan de verantwoordelijke van het cultuurcentrum.

 

Sociaal tarief

Het is belangrijk dat je als kind uit een gezin van Torhout met een laag inkomen of financiële problemen, voordelig kan deelnemen aan cultuuractiviteiten met de school. Toon het sociaal pasje van het kind aan de balie en wij verrekenen 75% korting op de factuur. Meer info over het sociaal pasje bij Sociaal Huis, Aartrijkestraat 11A, Torhout, tel. 050 22 12 33, mail sociaal.huis@torhout.be. Meer info over sociaal tarief voorstellingen en sociaal tarief films.