Box 1

Box de B 1 en Box de B 2 zijn twee identieke vergaderlokalen met plaats voor 20 personen + lesgever.
Tafels en stoelen in U-vorm.
Geen projectiescherm, geen bord.

De twee lokalen zijn gescheiden door een mobiele wand en kunnen eenvoudig omgevormd worden tot 1 groot lokaal voor 40 personen.
 
 
Afspraken:
De lokalen worden aangeboden in behoorlijke staat en zijn afgesloten. Het klaarzetten van de lokalen gebeurt in principe de avond die aan de activiteit voorafgaat door een medewerker van het CC (met uitzondering van Club de B en de Kapellen Ten Walle die door de gebruiker zelf moet worden klaargezet, ontruimd en indien nodig opgekuist). Extra's (eigen materiaal van de gebruiker, promotiestandjes, ... enz.), die de gebruiker zelf wenst klaar te zetten, moeten in principe vlak voor de activiteit klaar gezet worden. Indien dit niet mogelijk is, wordt de periode van huur verlengd en aangerekend.

Voor alle lokalen in CC de Brouckere geldt:

- voor de activiteit:

melden aan receptie/balie - administratieve formaliteiten
afrekenen van de waarborg
lokaal wordt geopend door een medewerker van het Cultuurcentrum. Uitgezonderd bij Box de B 1 en 2, Club de B, Kapellen Ten Walle, dient de huurder de toegangskaart vooraf tijdens de kantooruren (ma-vr: 8.30-12 en 13.30-17.30 uur) af te halen aan de balie van het cultuurcentrum. Hiervoor dient een waarborg t.b.v. €20 cash betaald te worden.


- gedurende de activiteit:

zuinig zijn met energie
de lokalen beheren ‘als een goede huisvader'
andere activiteiten niet storen


- na de activiteit:

opruimen en lokaal in oorspronkelijke staat en opstelling terugplaatsen
licht en verwarming doven
uw vertrek melden aan receptie/balie/toezichthoudend medewerker CC
het lokaal wordt na controle gesloten door een medewerker van het Cultuurcentrum (Club de B, Box de B, en Kapellen Ten Walle worden door de huurder zelf afgesloten, sleutel wordt terugbezorgd aan receptie/balie/toezicht en de waarborg wordt terugbetaald)


Het normale begin en einde van een gebruikseenheid is vastgesteld op:

voor een voormiddagactiviteit: van 8.30 uur tot 12 uur (lokaal ontruimen voor 12 uur)
voor een namiddagactiviteit: van 13 uur tot 18 uur (lokaal ontruimen voor 18 uur)
voor een avondactiviteit: van 19 uur tot 23 uur (lokaal ontruimen voor 23 uur)
voor een dagactiviteit: van 8.30 uur tot 23 uur (lokaal ontruimen voor 23 uur). Het CC is over de middag gesloten van 12 uur tot 13 uur. De gebruiker kiest voor een middagpauze buitenshuis of voor een pauze in Foyer de Brouckere (enkel mits afspraak met de uitbaters van de foyer)
afwijkingen in de uurregeling zijn enkel mogelijk in samenspraak met de directie van het Cultuurcentrum. Bovendien kan het bij bepaalde activiteiten (Club de B) nodig blijken een nachtvergunning aan te vragen (politie Torhout 050/22 11 60)
Het Cultuurcentrum is in principe gesloten van 12 uur tot 13 uur
De in het huishoudelijk reglement vermelde bedragen zijn de huurtarieven voor één dagdeel van maximum 4 uren. Vanaf het 5de tot het 8ste uur wordt een extra dagdeel aangerekend. Als een organisatie een lokaal voor een hele dag afhuurt (langer dan 8 uren), worden 3 dagdelen aangerekend maar wordt 30% korting toegestaan op het totaalbedrag (uitgezonderd bij theaterzaal: steeds dagprijs)
Klaarzetten van apparatuur gebeurt uitsluitend door personeel van het Cultuurcentrum. Voor audiovisuele middelen/technisch materiaal wordt een basisprijs vastgelegd (zie tarieven HHR). Alle apparatuur moet tijdig worden aangevraagd (uiterlijk 3 dagen op voorhand).

In het volledige gebouw geldt een algemeen rookverbod. Wie toch wenst te roken kan zich naar buiten begeven (sigarettenpeuken in de daartoe bestemde asbakken naast de voor- en achterdeuren CC, niet op de grond).

Bij het afhuren van de boxen tijdens weekends of buiten de openingsuren van het Cc, moeten gebruikers op voorhand, tijdens de openingsuren (ma-vrij 8.30-12u en 13u30-17u30), een toegangskaart afhalen aan de balie van Cc de Brouckere.

Bij afhalen van de toegangskaart wordt een waarborg van 20 euro gevraagd. Deze is cash te betalen aan de balie van het cultuurcentrum bij ontvangst van de toegangskaart. Bewijs van betaling borg wordt meegegeven aan huurder. Na de activiteit moeten de toegangskaart zo snel mogelijk worden afgegeven aan balie. Bij het voorleggen van het borgbewijs zal de borg terugbetaald worden. Bij misbruik is de huurder verantwoordelijk en kan besloten worden om de waarborg in te houden.


 
Huurprijzen:
zie huishoudelijk reglement
 
 
Meer info:
Alle informatie vindt u terug in het huishoudelijk reglement en op de technische fiche (bijlage onder).