Lokaal 2

In regel met de algemene coronamaatregelen, hanteren wij per lokaal een aangepaste maximumcapaciteit om de nodige afstand te kunnen garanderen. 
Voor lokaal 2 is deze capaciteit: 12 personen aan tafels (vaste opstelling, vierkant met nodige afstand)

Zaalhuurders zijn zelf verantwoordelijk voor het goede verloop van de activiteit, de nodige vergunningen (Event Risk Matrix, …) en het communiceren van de maatregelen naar hun publiek toe. Voor meer informatie kunnen zij terecht op onze website (zie bijvoorbeeld publiek), sectorgidscultuur.be, hun steunpunt (zie vi.be of De Federatie), …

Lokaal 2 is een vergaderlokaal met plaats voor 24 personen + lesgever.
Tafels en stoelen in U-vorm.
Vast projectiescherm, bord met stiften en gratis WIFI

Mogelijkheid tot inhuren extra materiaal/techniek:
zie huishoudelijk reglement


Afspraken:
De lokalen worden aangeboden in behoorlijke staat en zijn afgesloten. Het klaarzetten van de lokalen gebeurt in principe de avond die aan de activiteit voorafgaat door een medewerker van het CC (met uitzondering van Club de B die door de gebruiker zelf moet worden klaargezet, ontruimd en indien nodig opgekuist). Extra's (eigen materiaal van de gebruiker, promotiestandjes, ... enz.), die de gebruiker zelf wenst klaar te zetten, moeten in principe vlak voor de activiteit klaar gezet worden. Indien dit niet mogelijk is wordt de periode van huur verlengd en aangerekend.

Voor alle lokalen in CC de Brouckere alsook voor Club de B geldt:

- voor de activiteit:

melden aan receptie/balie - administratieve formaliteiten
afrekenen van de waarborg
lokaal wordt geopend door een medewerker van het Cultuurcentrum


- gedurende de activiteit:

zuinig zijn met energie
de lokalen beheren ‘als een goede huisvader'
andere activiteiten niet storen


- na de activiteit:

opruimen en lokaal in oorspronkelijke staat en opstelling terugplaatsen
licht en verwarming doven
uw vertrek melden aan receptie/balie/toezichthoudend medewerker CC
het lokaal wordt na controle gesloten door een medewerker van het Cultuurcentrum (Club de B en Kapellen Ten Walle worden door de huurder zelf afgesloten, sleutel wordt terugbezorgd aan receptie/balie/toezicht.


Het normale begin en einde van een gebruikseenheid is vastgesteld op:

voor een voormiddagactiviteit: van 8.30 uur tot 12 uur (lokaal ontruimen voor 12 uur)
voor een namiddagactiviteit: van 13 uur tot 18 uur (lokaal ontruimen voor 18 uur)
voor een avondactiviteit: van 19 uur tot 23 uur (lokaal ontruimen voor 23 uur)
voor een dagactiviteit: van 8.30 uur tot 23 uur (lokaal ontruimen voor 23 uur). Het CC is over de middag gesloten van 12 uur tot 13 uur. De gebruiker kiest voor een middagpauze buitenshuis of voor een pauze in Foyer de Brouckere (enkel mits afspraak met de uitbaters van de foyer)
afwijkingen in de uurregeling zijn enkel mogelijk in samenspraak met de directie van het Cultuurcentrum. Bovendien kan het bij bepaalde activiteiten (Club de B) nodig blijken een nachtvergunning aan te vragen (politie Torhout 050/22 11 60)
Het Cultuurcentrum is in principe gesloten van 12 uur tot 13 uur
De in het huishoudelijk reglement vermelde bedragen zijn de huurtarieven voor één dagdeel van maximum 4 uren. Vanaf het 5de tot het 8ste uur wordt een extra dagdeel aangerekend. Als een organisatie een lokaal voor een hele dag afhuurt (langer dan 8 uren), worden 3 dagdelen aangerekend maar wordt 30% korting toegestaan op het totaalbedrag (uitgezonderd bij theaterzaal: steeds dagprijs)
Klaarzetten van apparatuur gebeurt uitsluitend door personeel van het Cultuurcentrum. Voor audiovisuele middelen/technisch materiaal wordt een basisprijs vastgelegd (zie tarieven HHR). Alle apparatuur moet tijdig worden aangevraagd (uiterlijk 3 dagen op voorhand).

In het volledige gebouw geldt een algemeen rookverbod. Wie toch wenst te roken kan zich naar buiten begeven (sigarettenpeuken in de daartoe bestemde asbakken naast de voor- en achterdeuren CC, niet op de grond).
 
 
Huurprijzen:
zie huishoudelijk reglement 
 
 
Meer info:
Alle informatie vindt u terug in het huishoudelijk reglement en op de technische fiche (bijlage onder).

Beschikbaarheid
Check de beschikbaarheid via https://webshoptorhout.recreatex.be/Reservations/Overview 
Reserveer via het webformulier.